Registrácia domény čaká na spracovanie. Skontrolujte stav znova o hodinu.
Uverejnené 1.4.2020

Poistenie Úvery Reality - INSIA SK

Ako overiť históriu vozidla ? 
 Overenie vozidla zadarmo:  Niektoré informácie sú voľné dostupné a je možné ich získať prehladávaním rôznych registrov alebo stránok. V každom prípade, získané informácie nebudú úplné alebo len všeobecné a ich hodnovernosť je diskutabilná. Ako príklad uvádzame JISCD pod správou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, kde si môže reigistrovaný uživateľ overiť STK alebo emisnú kontrolu.  Bezplatné overenie stavu tachometra , resp . jeho získanie, je možné napríklad na stránke SOVA,  Tu si treba ale uvedomiť, že ponúkané informácie sú  získavané väčšinou z bazárových portálov alebo z inzercie predaja vozidiel a údaje o vozidle tam zadal samotný predávajúci.  Ich dôveryhodnosť preto nie je zaručená.  Overenie platnosti poistenia PZP alebo evidenciu škodových udalosti pre dané vozidlo môžete získať v SKP - Slovenská kancelária poisťovateľov. Odhad ceny ojazdeného vozidla môžete zistiť na stránke IFP.  Overenie či vozidlo nie je evidované ako odcudzené je možné na stránke MV SR.

Overenie vozidla za poplatok: Kompletné overenie a spoľahlivé informácie IHNEĎ.
Získanie odhadu ceny
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.